Envirofit Efficient Cookstoves Program

Programmet innebär att traditionella spisar hos hushåll, samhällen och små/medelstora företag ersätts med energieffektivare spisar. Den geografiska avgränsningen för programmet är hela Elfenbenskusten och Kamerun. Genom att traditionella så kallade trestens-spisar byts ut bidrar programmet med att minska förbrukningen av träkol och ved som till största delen utgörs av icke hållbar biomassa (non-renewable biomass). Den minskade bränsleförbrukningen ger således upphov till minskade koldioxidutsläpp, vilket ligger till grund för projektets generering av certifierade utsläppsminskningar (CER).

Programmets första insats beräknas bidra med en utsläppsminskning på cirka 47 000 ton koldioxid per år. Programmet är godkänt och registrerat hos FN:s CDM-styrelse sedan år 2012.

Utöver klimatnyttan bidrar programmet till hållbar utveckling då en mer effektiv förbränning minskar utsläpp av kolmonoxid och partiklar (sot). Dessa utsläpp orsakar allvarliga hälsoproblem vid matlagning inomhus eller i anslutning till hemmet, framförallt för kvinnor och barn som vistas mycket i den miljön. Dessutom skapas omkring 255 permanenta arbetstillfällen inom främst försäljning och tillverkning av spisarna.

Myndigheten ingick avtal om att stödja programmet år 2013.