Kachung Forest Project: Afforestation on Degraded Lands

Genom CDM-projektet kommer 2 000 hektar degraderad mark att beskogas med högkvalitativ skog för ett hållbart skogsbruk. Träd och mark binder koldioxid och fungerar således som en kolsänka.

Den här typen av projekt ger så kallade temporära utsläppsminskningsenheter. Då utsläppsminskningens giltighet är beroende av att kolsänkan består måste projektet genomgå en ny verifiering av utsläppsminskningsenheterna var femte år. Myndigheten har kontrakterat cirka 192 000 utsläppsminskningsenheter.
10 procent av inkomsten från CDM ska gå till kommunal utveckling i de lokala områdena. Vidare ger projektet utveckling av infrastruktur, så som vägar, vårdcentraler och vattenresurser.

Energimyndigheten ingick avtal om att stödja projektet år 2011.

Projektkategori: LULUCF

Uganda är klassat som ett av världens minst utvecklade länder (MUL) av FN, en kategori av länder som prioriterats av Sveriges program för internationella klimatinsatser.