Promoting Efficient Stove Dissemination and Use in West Africa

Programmet avser distribution av energieffektivare spisar i Västafrika och är ett så kallat program-CDM (Programme of activities, PoA). De första insatserna genomförs i Togo. Majoriteten av togolesiska familjer använder omoderna träkol- alternativt vedspisar för sin matlagning. Den här typen av spis är ineffektiv och leder till en hög bränsleförbrukning.

Togo är hårt drabbat av avskogning, i snitt 20 000 hektar skog har skövlats årligen sedan 1990, vilket leder till ett nettoutsläpp av koldioxid. En av orsakerna till det ohållbara uttaget av skog är behovet av ved eller träkol till matlagning. CDM-programmet distribuerar energieffektivare hushållsspisar som ersätter traditionella träkols- och vedspisar. Dessa spisar har väsentligt högre verkningsgrad än de traditionella spisarna och minskar således hushållens behov av ved och träkol, vilket minskar avskogningen och därmed även nettoutsläppen av koldioxid.

Projektet är godkänt och registrerat hos FN:s CDM-styrelse sedan år 2013. Programmets första insatser beräknas bidra med en utsläppsminskning på cirka 45 000 ton koldioxid per år.

Utöver klimatnyttan bidrar projektet till hållbar utvekling genom spridning av kunskap om miljövänlig teknik och att minska den negativa påverkan på lokala ekosystem och biologisk mångfald som avskogning medför. De mer effektiva spisarna gör att mängden hälsoskadliga sotpartiklar minskar väsentligt jämfört med matlagning över öppen eld, vilket kan ha positiva hälsoeffekter.

Projektet bidrar även till att minska hushållens utgifter för ved respektive träkol, alternativt reducerar det tidsödande dagliga arbetet av att samla bränsle.

Togo är klassat som ett av världens minst utvecklade länder (MUL) av FN, vilket är en prioriterad kategori länder för det svenska CDM- och JI-programmet.

Myndigheten ingick avtal om att stödja programmet år 2013.