Lokalt och regionalt kapacitetsutvecklande stöd

Sedan 2016 har Energimyndigheten gett finansiellt stöd till offentliga aktörer på lokal och regional nivå, inom ramen för stödprogrammet Lokal och regional kapacitetsutveckling. År 2020 upphörde det finansiella stödet, men resultaten och erfarenheterna finns kvar.

Stödet syftade till att utveckla offentliga aktörers kapacitet att arbeta systematiskt och strategiskt med att integrera energi- och klimatfrågor inom olika sektorer såsom förnybar energi, fysisk planering, offentlig upphandling och hållbara transporter.

Nedan hittar du vägledande stöd och lärande exempel baserat på projektens resultat och erfarenheter. Det finns även länkar till annat kunskapsstöd och satsningar som Energimyndigheten arbetar med och som riktar sig till offentlig sektor på lokal och regional nivå. 

+

Beviljade projekt inom Lokal och regional kapacitetsutveckling

Beviljade projekt i etapp 1 2016-2019 och etapp 2 2018-2020 inom Lokal och regional kapacitetsutveckling

Här finns alla 67 beviljade projekt som pågick 2018-2020.

Här finns alla 60 beviljade projekt som pågick 2016-2019.

Vägledande stöd och lärande exempel

Energimyndigheten har samlat erfarenheter från projekt inom programmet lokal och regional kapacitetsutveckling i tre olika guider:

Utöver guiderna har vi tagit fram flera lärande exempel och många projekt har egna, intressanta tips, checklistor och vägledningar att dela med sig av. Allt det hittar du här uppdelad efter olika kategorier.