Fyra framtider

Fyra framtider är en utredning som skiljer sig från allt annat vi gjort. I den har vi skapat fyra nya framtider med synen på energi som nav för hur de utvecklas. Vi kallar dem Forte, Legato, Espressivo och Vivace.

Vi vill höra fler röster om framtidens energisystem och se bredare diskussioner. Därför har vi gjort en utredning som öppnar tankarna och förbereder oss för fyra olika möjliga framtider för energisystemet. Varje framtid har olika drivkrafter som dikterar samhällsutvecklingen, till exempel säker energiförsörjning, global rättvisa, individualism eller klimatförbättring.

Vi har släppt det traditionella tillförselperspektivet, men utredningen är lika väl underbyggd med fakta och kunskap som vanligt. Vi visar också tydligt att energi inte är en isolerad fråga, utan ingår i ett sammanhang om hur vi tänker kring utveckling av transporter, bostäder, jobb och vårt landskap.

Se gärna vår film nedan! Där berättar Åsa Tynell som var projektledare för Fyra framtider om de olika scenarierna. 

Nedan hittar du en filmad presentation.