Energi- och klimataspekter i fysisk planering

Kommuner kan bidra till en hållbar energiförsörjning i den fysiska planeringen. Energimyndigheten har finansierat forskning och projekt som är lyckade exempel på hur kommuner har tänkt på samspelet mellan energismarta transporter, byggnader och förnybar energi redan i planstadiet.

Den fysiska planeringen är ett viktigt verktyg för att effektivisera energianvändningen, minska utsläppen av växthusgaser och främja produktionen av förnybar energi. Energimyndigheten har gett stöd till projekt i hur kommunala och regionala offentliga aktörer har arbetat för ett mer transporteffektivt samhälle, energieffektiv bebyggelseplanering och förnybar energi redan i planeringsstadiet, samt även finansierat forskning inom dessa områden.

På denna sida har vi sammanställt vägledningar och lärande exempel på hur man genom den fysiska planeringen kan bidra till effektivare energianvändning, minska klimatpåverkan, öka andelen förnybar energi och samtidigt uppnå flera samhällsmål. Ett nyckelord är samverkan mellan olika aktörer med olika behov.

Publikationer