Planera för sol

Landets kommuner skapar förutsättningar för de lokala solenergimarknaderna genom fysisk planering. Den fysiska planeringen utgörs av översiktsplaner, detaljplaner och bygglov.

Kommunplanering för solenergi

Landets kommuner skapar förutsättningar för de lokala solenergimarknaderna genom fysisk planering. Med fysisk planering menas översiktsplaner, detaljplaner och bygglov. Men även andra typer av styrdokument som behandlar frågor om förnybar energi eller energisnål bebyggelse kan sätta ramar för solenergin.