Planera för sol

Landets kommuner skapar förutsättningar för de lokala solenergimarknaderna genom fysisk planering. Den fysiska planeringen utgörs av översiktsplaner, detaljplaner och bygglov.

Solkartor och solpotentialstudier

För att kunna göra en framåtsyftande plan behövs planeringsverktyg så som solkartor och solpotentialstudier.

Solkartor visar solinstrålning och potentialen för solelproduktion på specifika tak. För att se exempel på solkartor kan du använda Energimyndighetens söktjänst eller besöka organisationen Svensk solenergis webbplats.

Solpotentialstudier innebär att det görs en bedömning av realistisk solpotential inom ett givet.

Solpotentialstudier hos länsstyrelsen i Skåne.

Ytterligare information finns på föreningen Klimatkommunernas webbplats.