Hållbara och smarta städer

Städer och tätorters utveckling spelar en avgörande roll för att åstadkomma en mer hållbar framtid. De lokala och regionala förutsättningarna i landet skiljer sig dock åt, och därför behövs också anpassning av både stöd och åtgärder inom exempelvis fysisk planering, effektiva transportsystem och mycket annat.

Energimyndigheten har flera uppdrag och satsningar med bäring på frågor som rör hållbara och smarta städer och samhällen, allt från forskning- och innovation och projektstöd till demonstrationer, nätverk och kunskapsstöd.

Här får du veta mer om några av de tvärsektoriella uppdrag, program och satsningar som vi driver eller ingår i.