Hållbara och smarta städer

Städer och tätorters utveckling spelar en avgörande roll för att åstadkomma en mer hållbar framtid. De lokala och regionala förutsättningarna i landet skiljer sig dock åt, och därför behövs också anpassning av både stöd och åtgärder inom exempelvis fysisk planering, effektiva transportsystem och mycket annat.