Handel med utsläppsrätter

Handel med utsläppsrätter för koldioxid omfattar cirka 770 svenska anläggningar inom industri och energiproduktion samt ett antal luftfartygsoperatörer. Totalt berörs cirka 13 000 anläggningar i hela EU motsvarande cirka 40 procent av de totala utsläppen av koldioxid inom unionen. På EU-nivå tas en rad initiativ för att utveckla utsläppshandeln så att fler länder, samhällssektorer och växthusgaser ska kunna omfattas.

Utsläppshandel i EU

Utsläppshandeln bygger på att ett tak sätts för de totala utsläppen. Varje år ska de utsläpp företagen har kompenseras med erforderligt antal utsläppsrätter.

Läs mer om utsläppshandeln i EU

Unionsregistret

Alla transaktioner av utsläppsrätter ska registreras i ett särskilt register för utsläppsrätter, det s.k. Unionsregistret. Den svenska delen av Unionsregistret administreras av Energimyndigheten och används bland annat för att varje år ställa samman statistik över företagens årliga utsläpp och hur utsläppen kompenserats med utsläppsrätter.

Även enskilda personer och organisationer kan handla med utsläppsrätter. Du kan köpa utsläppsrätterna direkt från ett företag eller via någon av de många mäklare, börser eller andra förmedlare som etablerat sig på marknaden. För att kunna handla direkt inom EU:s handelssystem krävs att du har ett konto i Unionsregistret, i Sverige eller hos någon annan administrerande medlemsstat.

Unionsregistret - det svenska registret för utsläppsrätter

Vem gör vad

Flera myndigheter deltar i genomförandet av EU:s handelsdirektiv. Berörda myndigheter är Energimyndigheten, Naturvårdsverket och länsstyrelserna.

Läs mer på sidan Vem gör vad