Tillstånd

För att kunna öppna ett verksamhetsutövardepåkonto i registret krävs att du som verksamhetsutövare har ett giltigt tillstånd att släppa ut växthusgaser.

I de flesta fall skickas tillståndet direkt till Energimyndigheten från Naturvårdsverket, men du bör ändå bifoga en kopia av tillståndet till ansökningsblanketten.

OBS! Du behöver inte bifoga övervakningsplaner eller andra bilagor utan endast själva kopian av tillståndsbeslutet från Naturvårdsverket.