Ansökan i registret

Utöver dokumentation ska också en ansökan om konto och behörighet för ombud göras på unionsregistrets webbplats.

Manualen samt de filmklipp som omnämns hittar du genom hjälpfunktionen uppe till höger som inloggad i registret. Finns inga ombud med tillgång till hjälpfunktionen hos er kan du kontakta oss via utslapp...@energimyndigheten.se.

Registret hittar du via vår portal om utsläppshandel

 

1. Registrering av användare (= ombud för en kontoinnehavare):

Om du redan har en användare i unionsregistret kan du gå direkt till steg 2

Följ instruktionen i avsnitt 1 i manualen eller instruktionsfilmen FIRST TIME USER för mer hjälp om hur du ansöker om ett användarkonto i registret. Observera att alla ombud som ska registreras själva måste genomföra en ansökan på webbplatsen.

När ansökan är genomförd kommer ett s.k. URID att skapas. URID är ett ID-nummer som visas på skärmen när du registrerat dig. Det är alltid synligt uppe till vänster på skärmen då du är inloggad i registret (t.ex. SE123456789). URID för alla ombud behövs vid Ansökan om konto.

2. Ansökan om konto

När alla ombud som ska registreras för kontot fått sina URID:n kan ansökan om konto göras i unionsregistret. Observera att endast ett ombud ska ansöka om kontot för anläggningen, men URID för alla ombud (minst 2) behövs för att knyta de användarna till kontot. Processen beskrivs i avsnitt 2 i manualen och i instruktionsfilmen REQUEST AN ACCOUNT OPENING.

Behöriga och extra behöriga ombud

Behöriga ombud (AR = Authorised Representative) är standardrollen för ombud på alla konton i registret. Dessa kan påbörja transaktioner, notera utsläpp och genomföra överlämnanden. Rollen Extra behörigt ombud är till för att godkänna de transaktioner som föreslagits av de behöriga ombuden.

Åtminstone ett extra behörigt ombud är nödvändigt för att överföra enheter om du inte arbetar med betrodda konton från ett handelskonto. För transaktioner till betrodda konton behövs inget godkännande av ett extra behörigt ombud.

OBS! Om ett extra behörigt ombud är utsett på ett konto så måste alla transaktioner, inklusive de till betrodda konton, godkännas av denne.

3. Bekräftelse på ansökan

Skriv ut den PDF-fil som skapas i samband med ansökan och bifoga den till ansökningsdokumentationen. När ansökan är godkänd kommer en behörighetsnyckel skickas till dig via rekommenderat (REK) brev. Nyckeln behövs för att aktivera din behörighet, se avsnitt 1 i manualen.