Övervakningsplan

Övervakningsplanen ska ha lämnats in till och godkänts av Naturvårdsverket innan en ansökan om konto görs. En kopia av den ska bifogas ansökan om konto i Unionsregistret.


Ytterligare information som måste bifogas om den inte redan finns i övervakningsplanen är:

  • Unik kod (CRCO) enligt kommissionens förordning (EG) 748/2009
  • Anropssignal (ICAO-beteckning)