Skicka ansökan

Hantering av ansökan

Har du följt ansökningsprocessen korrekt ska du nu ha tagit fram eller genomfört följande:

  • Ansökningsblankett
  • Eventuellt tillstånd att släppa ut växthusgaser, övervakningsplan eller ett bevis på att du är ackrediterad som kontrollör
  • Information om kontoinnehavaren, om ansökan gäller handels- eller persondepåkonto
  • Information om ombuden

Alla dokument ska skickas till:

Statens energimyndighet
Att: Unionsregistret
Box 310
631 04 Eskilstuna

Ansökningen behandlas först när alla uppgifter samt inbetalning av eventuella avgifter nått Energimyndigheten.

Gemensamma krav för alla typer av handlingar

För att visa äktheten hos de dokument som skickas in och för att Energimyndigheten ska kunna tillgodogöra sig innehållet måste alla kopior av dokument vara certifierade av notarius publicus. När det gäller handlingar som utfärdats utanför Sverige måste kopian legaliseras. Dagen för utfärdande av intyg eller legalisering får inte vara äldre än tre månader före dagen då ansökan kommer Energimyndigheten tillhanda. Kontaktuppgifter för notarius publicus/expedition som legaliserat ska bifogas.

Dokument som är original behöver inte certifieras.

De handlingar som lämnas in till Energimyndigheten ska vara på svenska eller engelska. Om ursprungshandlingen är på annat språk ska legaliserad kopia lämnas in tillsammans med en auktoriserad översättning.