Ansökan i registret

Som ny användare behöver du, utöver att skicka in dokumentation, även registrera dig på unionsregistrets webbplats och kopplas till de konton du ska agera ombud för. Registreringen av användare är personlig och ska göras av det sökande ombudet.

 

Registret hittar du via vår portal om utsläppshandel eller via denna direktlänk till unionsregistret.

1. Registrering av användare

Som blivande användare följer du Guide för skapande av användarkonto i unionsregistret (pdf). Du behöver bland annat installera EU Login mobilapp som används vid inloggning och signering av uppgifter i registret. Mer om detta står i guiden.

När du har följt guiden för skapande av användarkonto kommer ett URID att genereras för din användare. Ditt URID är alltid synligt uppe till vänster på skärmen då du är inloggad i registret (t.ex. SE123456789).

2. Koppling av din användare till konton

Nästa steg är att få din användare kopplad till de konton som du ska stå som ombud för. För detta behöver du ta hjälp av en kollega som redan är ett ombud.

Din kollega behöver ditt URID, och gör sedan följande:

  1. Logga in i unionsregistret och navigera till ert konto.
  2. Klicka på fliken 'Behöriga ombud' och välj 'Lägg till ombud'.
  3. Välj 'Ombudet är ännu inte kopplat till kontoinnehavaren' och tryck 'Nästa'.
  4. Fyll i URID, kontaktinformation, samt välj ombudsroll för det nya ombudet. För fullständig behörighet, välj Process Initiator and Approver. Läs mer om ombudsroller här

Tillägget av ombud sker inte direkt, utan skickas först till oss för godkännande. Ombudet kan läggas till på fler konton efter att den första begäran har godkänts. Endast en begäran om att lägga till ombud kan vara aktiv åt gången per konto. Om  flera ombud ska läggas till på samma konto behöver detta ske ett i taget.

3. Behörighetsnyckel skickas ut

Innan du får tillgång till ert konto/era konton behöver du aktivera din användare med en behörighetsnyckel. Din behörighetsnyckel får du postad till dig med rekommenderat (REK) brev när din användare är tillagd på ett konto, och du även har fått din fysiska dokumentation granskad och godkänd.

Vi meddelar dig per mail när du är godkänd som nytt ombud och behörighetsnyckeln skickas ut. Om du behöver komplettera din ansökan meddelar vi detta per mail.