Ombud

Grundläggande information om ombuden som ska registreras på ett konto ska lämnas på ansökningsblanketten. Utöver den information ska dokumentation bifogas för alla ombud som registreras.

För alla nya ombud bosatta i Sverige ska följande information bifogas med ansökan:

  1. Fullmakt
  2. Id-handling
  3. Utdrag ur belastningsregistret.
    Om du är bosatt i annat land ska dessutom bevis på fast bostadsadress bifogas.

1. Fullmakter

  • Fullmakt ska utfärdas för alla ombud i den svenska delen av unionsregistret som inte ensamma har firmatecknarrätt enligt Bolagsverkets register.

Fullmakten behövs för att vi på Energimyndigheten ska kunna säkerställa att ombudet av kontoinnehavaren fått rätten att representera organisationen.

Ladda ner fullmakt

2. Id-handling

  • Certifierad kopia av giltig id-handling (pass, svenskt körkort eller nationellt id-kort)
  • Om ombudet saknar svensk folkbokföringsadress måste bevis på fast adress bifogas.

För alla nya ombud i den svenska delen av unionsregistret krävs kopia av giltig id-handling (pass, svenskt körkort eller id-kort som utfärdats av en stat som är medlem i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling). Kopian av id-handlingen måste vara certifierad av Notarius Publicus. Energimyndigheten kontrollerar också folkbokföringsadress för alla ombud.

3. Utdrag ur belastningsregistret

  • Utdrag ur ombudets belastningsregister

För nya ombud (ej kontrollörer) i unionsregistret krävs ett utdrag ur Polisens belastningsregister. Utdraget beställs från Polisen och måste skickas till Energimyndigheten i det obrutna kuvert som Polisen ursprungligen skickat utdraget i.

Du beställer själv hem ditt utdrag via Polisens etjänst (välj 'Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret'). Det finns även möjlighet att beställa hem utdraget från Polisen via pappersblankett.

Utdrag för att kontrollera egna uppgifter i belastningsregistret (polisen.se)

Utdraget ska inte vara äldre än två månader är det inkommer till Energimyndigheten.

OBS! Kuvertet som innehåller belastningsregisterutdraget ska skickas obrutet till Energimyndigheten

Kontrollörer är undantagna kravet att skicka in ett belastningsregistrerutdrag.

Notarius Publicus

Notarius Publicus utses av länsstyrelsen och har bl.a. till uppgift att hjälpa allmänheten att bestyrka kopior av handlingar. Du hittar din närmaste notarius genom att söka på Internet eller besöka webbplatsen för din länsstyrelse. Du kan också besöka följande webbplats där du hittar notarier i EU för hjälp.