Ackrediterad kontrollör

För att få öppna ett kontrollörskonto i registret krävs bevis för att du som kontrollör är korrekt ackrediterad.

I ansökan ska bifogas en handling som styrker att den som ansöker om att öppna ett kontrollörskonto är ackrediterad som kontrollör enligt artikel 15 i det s.k. handelsdirektivet och i den svenska lagen om handel med utsläppsrätter.

Läs mer om kontrollörer/verifierare i EU ETS hos Swedac, nationellt ackrediteringsorgan för Sverige.

Om handlingen är en kopia gäller samma krav på certifiering som för övriga kopior, se Gemensamma krav på dokument.