Ansökan i registret

Vid ansökan om kontoöppnande behöver registrering av ombud och ansökan om konto göras på unionsregistrets webbplats. Om samtliga ombud redan är användare i unionsregistret kan du gå direkt till steg 2.Unionsregistret hittar du via vår portal om utsläppshandel

1. Registrering av användare:

Som blivande användare följer du Guide för skapande av användarkonto i unionsregistret (pdf). Du behöver bland annat installera EU Login mobilapp som används vid inloggning och signering av uppgifter i registret. Mer om detta står i guiden.

När du har följt guiden för skapande av användarkonto kommer ett URID att genereras för din användare. Ditt URID är alltid synligt uppe till vänster på skärmen då du är inloggad i registret (t.ex. SE123456789).

2. Ansökan om konto

När alla ombud som ska registreras för kontot har fått sina URID:n kan ansökan om konto göras i unionsregistret. Observera att endast ett ombud ska ansöka om kontot för anläggningen, men URID för alla ombud (minst 2) behövs för att knyta de användarna till kontot. Processen beskrivs i kapitel 1, avsnitt 2 i användarmanualen och i instruktionsfilmen Request an Account opening.

Användarmanualen och instruktionsfilmen hittar du här.

Ombudsroller

När du öppnar kontot får du välja vilka roller ombuden på kontot ska ha. För full tillgång till kontot väljer du rollen Behörigt ombud. Mer om ombudsroller kan du läsa här.

3. Behörighetsnycklar skickas ut

När ansökan om kontoöppnande är godkänd och alla ombud har fått sin dokumentation godkänd kommer behörighetsnycklar att skickas med REK brev till varje ombud. Behörighetsnyckeln behöver man för att aktivera sitt användarkonto i unionsregistret.