Ansökningsblankett

Ansökningsblanketten använder vi för att samla in uppgifter om kontoinnehavaren och ombuden. Vi får också enkelt tillgång till era kontaktuppgifter.


Ladda ner blankett

Ladda ner blankett

På blanketten ska du:

  • fylla i uppgifter om fysisk/juridisk person som ska stå som kontoinnehavare
  • fylla i uppgifter om de som ska agera ombud för kontoinnehavaren i unionsregistret
  • läsa igenom information om hantering av personuppgifter
  • Se till att blanketten skrivs under av giltig firmatecknare eller ombud med fullmakt, se fliken Ombud

På unionsregistrets webbplats ska du sen registrera ombuden med samma uppgifter som lämnas i blanketten, se fliken Ansökan i registret.

Vill du registrera fler ombud än de tre som ryms i blanketten kan du enklast bara bifoga ytterligare en utskrift av blanketten och enbart fylla i uppgifter om ombuden.