Avgift

För handelskonton och persondepåkonton i den svenska delen av unionsregistret är ansökan om öppnande av konto belagt med avgift.

  • Ansökningsavgift: SEK 3600 (ingen moms) - Ska vara betald senast 14 dagar från det att ansökan kommit in till Energimyndigheten.
  • Årsavgift: SEK 2000 (ingen moms) - Ska betalas i förskott senast 31 december.

Betalning skall göras till:

Bankkontonummer: 794-5405

Mottagare: Statens Energimyndighet

IBAN: SE7012000000012810104174

SWIFT: DABASESX

Bank: Danske Bank, Box 7523, S-103 92 Stockholm

Märk betalningen med "Unionsregistret" samt den ansökande organisationens namn.