Ett år i utsläppsrättssystemet

Här kan du ta del av viktiga datum som händer under året i utsläppsrättssystemet.

Tidslinje utsläppsrättssystemet

Tidslinje över viktiga datum. Klicka på bilden för förstoring.

 

Viktiga datum

 • Senast den 28 februari tilldelas utsläppsrätter för det aktuella året av Energimyndigheten till verksamhetsutövarna.

 • Den 31 mars är sista dag för verksamhetsutövarna att lämna verifierad utsläppsrapport avseende utsläpp av växthusgaser för föregående år. Rapporten lämnas till Naturvårdsverket. Det är också sista dag för ackrediterad kontrollör att verifiera de utsläpp som noterats i unionsregistret.

 • Den 1 april spärras konton för utgående transaktioner för anläggningars konton där årsutsläppet inte verifierats. Samma dag publiceras sammanställda utsläppsdata av Europeiska Kommissionen.
  Hitta listan över sammanställda utsläppsdata på Europiska kommissionens webbplats

 • Den 30 april är sista dag för verksamhetsutövarna att överlämna utsläppsrätter motsvarande föregående års utsläpp.

 • Den 2 maj publicerar Europeiska Kommissionen fullgörandestatusinformation för alla anläggningar inom handelssystemet.

 • Senast den 30 november kommer Energimyndigheten att skicka e-post till alla kontoombud och kontoinnehavare som omfattas av årets granskning av dokumentation. Energimyndigheten granskar och kontrollerar om de uppgifter som lämnades vid kontoansökan fortfarande är fullständiga, aktuella, tillförlitliga och sanningsenliga. Kontrollen görs enligt registerförordningen. 
  Granskning av dokumentation

 • Senast den 31 december ska alla kontoinnehavare bekräfta till sin nationella administratör att alla uppgifter kopplade till konton fortfarande är fullständiga, aktuella, tillförlitliga och sanningsenliga. Om uppgifterna är korrekta så bekräftas det genom att du som ombud inte behöver göra något mer. Skulle uppgifterna inte vara korrekta så ber vi er att påbörja arbetet med att korrigera det som är fel, behöver uppdateras eller saknas. 
  Intyg om personuppgifter

 • Senast den 31 december ska årsavgiften betalas i förskott till Energimyndigheten. Handelskonton och persondepåkonton under Kyotoprotokollet är belagda med öppnings- och årsavgifter.