Ett år i utsläppsrättssystemet

Här kan du ta del av viktiga datum som händer under året i utsläppsrättssystemet.

Tidslinje
Viktiga datum

  • Senast den 28 februari tilldelas utsläppsrätter för det aktuella året av Energimyndigheten till verksamhetsutövarna.

  • Den 31 mars är sista dag för verksamhetsutövarna att lämna verifierad utsläppsrapport avseende utsläpp av växthusgaser för föregående år. Rapporten lämnas till Naturvårdsverket. Det är också sista dag för ackrediterad kontrollör att verifiera de utsläpp som noterats i unionsregistret.

  • Den 1 april spärras konton för utgående transaktioner för anläggningars konton där årsutsläppet inte verifierats. Samma dag publiceras sammanställda utsläppsdata av Europeiska Kommissionen.

  • Den 30 april är sista dag för verksamhetsutövarna att överlämna utsläppsrätter motsvarande föregående års utsläpp.

  • Den 2 maj publicerar Europeiska Kommissionen fullgörandestatusinformation för alla anläggningar inom handelssystemet.