Kontotyper

Flera typer av konton kan öppnas i unionsregistret. Varje kontotyp har ett mer eller mindre specifikt syfte vilket avgör kontots funktionalitet och därmed målgrupp.

Kontotyper i EU:s utsläpphandelssystem

 

Verksamhetsutövardepåkonto

Alla de anläggningar som ingår i EU:s utsläppshandelssystem har ett verksamhetsutövardepåkonto. Kontot kan ta emot fri tilldelning av utsläppsrätter, utsläpp kan noteras och verifieras varpå det också är möjligt att överlämna utsläppsrätter för fullgörande.

Utöver den specifika funktionaliteten beskriven ovan motsvarar kontotypen ett handelskonto, se nedan.

Kontot är avgiftsfritt men kan endast öppnas om det finns ett tillstånd för verksamhetsutövaren och anläggningen att släppa ut växthusgaser.

Luftfartygsoperatörskonto

Alla de luftfartygsoperatörer som ingår i EU:s utsläppshandelssystem har ett luftfartygsoperatörskonto. Kontot kan ta emot fri tilldelning av utsläppsrätter för luftfarten, utsläpp kan noteras och verifieras varpå det också är möjligt att överlämna utsläppsrätter för fullgörande.

Utöver den specifika funktionaliteten beskriven ovan motsvarar kontotypen ett handelskonto, se nedan.

Kontot är avgiftsfritt men kan endast öppnas om det finns ett tillstånd för verksamhetsutövaren och anläggningen att släppa ut växthusgaser.

Handelskonto

Kontot för dig som aktivt vill handla på den europeiska utsläppsrättsmarknaden. Under den fjärde handelsperioden konverterades kontotypen Persondepåkonton ihop med Handelskonton. 

Kontot kan öppnas av privatpersoner, företag likväl som verksamhetsutövare och luftfartygsoperatörer.

Kontrollörskonto

Kontrollörskonton kan enbart öppnas av den som är ackrediterad som kontrollör enligt handelsdirektivet. Kontotypen används av kontrollörer för att verifiera och i vissa fall notera utsläpp för verksamhetsutövare och luftfartygsoperatörer. Kontot kan därför inte hålla enheter. På kontrollörskonton krävs endast ett behörigt ombud.

Kontot är avgiftsfritt men kan endast öppnas av en kontrollör med giltig ackreditering.

Kontotyper i register under Kyotoprotokollet

På ett konto i ett register under Kyotoprotokollet kan bara enheter med ursprung i internationell utsläpphandel hållas, inte utsläppsrätter (EUA, EUAA). Läs mer om enhetstyper.

Persondepåkonto under Kyotoprotokollet

Kontotyp för den som vill handla med enheter som har sitt ursprung i Kyotoprotokollet.

Kontot kan öppnas av privatpersoner, företag likväl som verksamhetsutövare och luftfartygsoperatörer.

Avgifter

Handelskonton och persondepåkonton är belagda med öppnings- och årsavgifter. Läs mer om aktuella avgifter

Begränsningar

Den huvudsakliga skillnaden mellan de olika kontona i EU:s utsläppshandelssystem är hur transaktioner från kontot sker. Klicka på figuren nedan för att se skillnaden. Läs mer om betrodda konton.

Konton EU och Kyoto