Listan över betrodda konton

Listan över betrodda konton ("Trusted account list") är en funktion som finns på alla kontotyper som kan hålla enheter. Funktionen består i att mottagarkonton kan registreras i en lista på varje konto. De registrerade mottagarkontona kan sedan väljas ur listan när en transaktion ska genomföras.

Funktionen har påverkan på transaktioner genom att depåkonton endast kan överföra till konton registrerade i listan och alltid med 26 timmars fördröjning på leverans. Transaktioner från handelskonton till mottagare i listan genomförs omedelbart men måste då alltid godkännas av ett extra behörigt ombud.

Information om transaktionsfördröjningar hittar du under Tidsfördröjningar och öppettider.

Läs vidare i manualen under kapitlet Hantering av listan över betrodda konton.

Efter godkänd registrering av ett betrott konto fördröjer systemet ur säkerhetssynpunkt godkännandet i sju arbetsdagar.

Transaktioner.jpg