Betrodda kontolistan

För att utföra en transaktion i unionsregistret behöver du först, med några undantag, lägga till mottagaren på listan över betrodda konton (Trusted account list). Tillägget av en mottagare på listan kräver godkännande av ett andra ombud och tar mellan fem och sju arbetsdagar innan det träder igenom. Den betrodda kontolistan med tillhörande och tidsfördröjningar existerar av säkerhetsskäl.

Verksamhetsutövardepåkonton och luftfartygsoperatörskonton kan endast genomföra transaktioner till konton som är upplagda i den betrodda kontolistan. Från 2021 kan kontoinnehavaren ansöka om att tillåta transaktioner utanför den betrodda kontolistan. Mer om detta beskrivs längre ner på sidan.

Handelskonton kan utföra transaktioner utan att använda sig av den betrodda kontolistan. Dock har dessa transaktioner en längre tidsfördröjning jämfört med transaktioner till konton på den betrodda kontolistan.

Persondepåkonton under Kyotoprotokollet kan endast genomföra transaktioner till mottagare på den betrodda kontolistan.

Efter att tillägg av ett betrott konto godkänts av ett andra ombud tillkommer en fördröjning på fem arbetsdagar innan transaktioner kan påbörjas. För persondepåkonton under Kytoprotokollet är fördröjningen sju arbetsdagar.

Transaktioner till konton som finns med i listan över betrodda konton utförs omedelbart om de föreslås mellan kl. 10.00 och 16.00 under en arbetsdag. Se nedanstående bild för kontospecifika regler för tidsfördröjningar. Mer om registrets öppettider och transaktionsfördröjningar kan du läsa om på sidan Tidsfördröjningar och öppettider.

Klicka på bilden för att se den i större format.Konton EU och Kyoto

Möjlighet att ansöka om enklare transaktionsförfarande

Från och med den fjärde handelsperioden (2021-2030) finns det möjlighet att ansöka om förenklingar i transaktionsförfarandet. Ändringarna gäller möjlighet att genomföra transaktioner med endast ett ombud, samt möjlighet att genomföra transaktioner utanför den betrodda kontolistan (för verksamhetsutövare och luftfartygsoperatörer). Observera att handelskonton som tidigare haft möjlighet att göra transaktioner med enbart ett ombud på nytt behöver ansöka om denna möjlighet. Läs mer om ändringarna i de grå rutorna.

Godkännande av transaktioner med ett ombud

Grundinställningen för alla konton är att två ombud krävs för att godkänna transaktioner till konton på den betrodda kontolistan; ett ombud som initierar transaktionen och ett ombud som godkänner transaktionen.

Kontoinnehavare kan besluta att tillåta genomförande av transaktioner med endast ett ombud. Ändringen kommer då att gälla transaktioner till alla mottagarkonton som finns på den betrodda kontolistan för det berörda kontot.

Ändringen till godkännande med ett ombud initieras i unionsregistret av ett behörigt ombud under fliken "Betrodda kontolistan". Vi skickar sedan en blankett för beslut om ändring till kontoinnehavaren via mail. Blanketten ska undertecknas av två behöriga ombud, alternativt firmatecknare, och sedan lämnas in till Energimyndigheten.

Observera att ändringen görs för ett konto. Om kontoinnehavaren vill göra ändringen på mer än ett konto behöver ändringen påbörjas i registret för varje konto som ändringen ska gälla för.

Transaktioner till konton utanför betrodda kontolistan

Kontoinnehavare av ett verksamhetsutövardepåkonto eller luftfartygsoperatörskonto kan besluta att tillåta transaktioner till konton som inte finns med i den betrodda kontolistan.

Ändringen initieras i unionsregistret av ett behörigt ombud under fliken "Betrodda kontolistan" för ett konto. Vi skickar sedan en blankett för beslut om ändring till kontoinnehavaren via mail. Blanketten ska undertecknas av två behöriga ombud, alternativt firmatecknare, och sedan lämnas in till Energimyndigheten. Om kontoinnehavaren vill genomföra ändringen på mer än ett konto behöver ändringen initieras på alla konton som ändringen ska gälla för.

Ändringen behöver inte göras för handelskonton då de redan tillåter transaktioner utanför den betrodda kontolistan.