Granskning av dokumentation

Energimyndigheten kommer granska och kontrollera om de uppgifter som lämnades vid kontoansökan fortfarande är fullständiga, aktuella, tillförlitliga och sanningsenliga. Kontrollen görs enligt registerförordningen.

Enligt registerförordningen ska varje konto ha minst två behöriga och aktiva kontoombud. Denna granskning ger kontoinnehavaren tillfälle att uppdatera, lägga till och återkalla behörigheter för kontoombud.

Syfte med uppdateringen

Granskningen är till för att skydda kontoinnehavarna i unionsregistret från bedrägerier och andra oegentligheter.

Vem ingår i årets granskning

Granskningen gäller både kontoombud och kontoinnehavare. De som ingår i årets granskning får ett meddelande, via e-post, från oss med instruktioner gällande granskningen. Det är bara de ombud och kontoinnehavare som får meddelandet från oss som omfattas av granskningen. Granskningen av dokumentationen görs vart femte år för behöriga ombud för verksamhetsdepå- och luftfartygsoperatörskonton och vart tredje år för ombud på handelskonton och persondepåkonton under Kytoprotokollet. För kontoinnehavare för handelskonton sker granskningen vart tredje år. Kontoinnehavare för verksamhetsdepå- och luftfartygsoperatörskonton innefattas inte av denna granskning.

Tidsplan

I november skickar Energimyndigheten e-post till alla kontoombud och kontoinnehavare som omfattas av årets granskning av dokumentation.

På grund av rådande omständigheter har Energimyndigheten beslutat att skjuta upp granskningen för 2020 till början av 2021.

Vem är vem?

En kontoinnehavare är det bolag/organisation som äger ett konto i registret. På varje konto ska kontoinnehavaren utse minst två behöriga kontoombud som sedan representerar kontoinnehavaren.

Kontoombuden är de personer som har åtkomst till kontot och där kan utföra transaktioner, notera utsläpp eller genomföra överlämnanden.

 

Kontoombud

Förutsättningar och villkor

Följande handlingar ska lämnas till Energimyndigheten:

Blanketten behöver du för att vi ska få uppgifter om vilken organisation kontoombudet tillhör samt för att vi enkelt ska kunna få kontaktuppgifter till kontoombuden och kontoinnehavaren. Energimyndigheten tillhandahåller blanketten nedladdningsbar i PDF-format.

Fullmakt ska finnas för det kontoombud som inte ensam har firmatecknarrätt enligt Bolagsverkets register. Energimyndigheten tillhandahåller en mall för fullmakt som är nedladdningsbar i PDF-format.

Kopia av giltig ID-handling (pass, körkort eller ID-kort) ska vara certifierad av Notarius Publicus. Energimyndigheten kontrollerar också folkbokföringsadress för alla kontoombud. Skulle kontoombudet sakna svensk folkbokföringsadress måste bevis på fast adress bifogas.

Utdrag ur belastningsregistret behöver vi för att säkerställa att du som kontoombud inte har begått ekonomisk brottslighet. Registerutdraget beställer du från Polismyndigheten och kommer i ett kuvert till din folkbokföringsadress. Bifoga sedan det obrutna kuvertet när du skickar in dokumentationen till oss. Vi har inte möjlighet att godkänna ett utdrag från belastningsregistret i brutet kuvert.    

Alla dokument ska skickas till:
Energimyndigheten
Unionsregistret
Box 310
631 04 Eskilstuna

Alla handlingar som lämnas in till oss på Energimyndigheten ska vara på svenska eller engelska. Om originalspråket är ett annat ska dokumentet lämnas in tillsammans med en auktoriserad översättning till svenska eller engelska.

Ta bort eller lägga till ombud

Följ gärna våra guider för att lägga till och ta bort kontoombud.

 

Kontoinnehavare

Förutsättningar och villkor  

Granskning av dokumentation gäller kontoinnehavare/företag med ett handels- och/eller persondepåkonto i den svenska delen av unionsregistret.

Följande handlingar ska lämnas till Energimyndigheten:

  • Blankett för kontoinnehavare
  • Bevis på identitet
  • Bevis på fast adress för kontoinnehavaren (företaget)
  • Bevis på öppet bankkonto
  • Årsredovisning (länk till årsredovisningen) 

Blanketten behöver du för att vi ska få uppgifter om vilken kontoinnehavare dokumentationen tillhör samt för att vi enkelt ska kunna få kontaktuppgifter till kontoombuden och kontoinnehavaren. Energimyndigheten tillhandahåller blanketten nedladdningsbar i PDF-format.

Bevis på identitet, fast adress och öppet bankkonto

Du kan du läsa vidare under kapitlet för ansökan om öppnande av konto vilken dokumentation som krävs.

Information om kontoinnehavaren (energimyndigheten.se)

Årsredovisning kan skickas in digitalt till Enerigmyndigheten på mejladressen utslapp...@energimyndigheten.se

Enligt registerförordningen kan Energimyndigheten även begära att ett utdrag ur belastningsregistret skickas in för kontoinnehavarens firmatecknare. Så länge Energimyndigheten inte specifikt begär in detta utdrag behöver det inte skickas in.

På våra ansökningssidor kan du läsa mer om dokumentationskrav för kontoinnehavare.

Alla dokument ska skickas till:
Energimyndigheten
Unionsregistret
Box 310
631 04 Eskilstuna

Alla handlingar som lämnas in till oss på Energimyndigheten ska vara på svenska eller engelska. Om originalspråket är ett annat ska dokumentet lämnas in tillsammans med en auktoriserad översättning till svenska eller engelska.