Granskning av dokumentation

Energimyndigheten kommer åtminstone en gång vart tredje år kontrollera om de uppgifter som lämnades vid kontoansökan fortfarande är fullständiga, aktuella, tillförlitliga och sanningsenliga. Kontrollen görs enligt artikel 25 i registerförordningen.

Enligt artikel 23 i samma förordning ska varje konto ha minst två behöriga och aktiva kontoombud. Denna granskning ger kontoinnehavaren tillfälle att uppdatera, lägga till och återkalla behörigheter för kontoombud.

Syfte med uppdateringen

Granskningen är till för att skydda kontoinnehavarna i unionsregistret från bedrägerier och andra oegentligheter.

Tidsplan

I början av november informerar Energimyndighet via e-post alla kontoombud och kontoinnehavare som omfattas av årets granskning av dokumentation.

Vem är vem?

En kontoinnehavare är det bolag/organisation som äger ett konto i registret. På varje konto ska kontoinnehavaren nominera minst två behöriga kontoombud som sedan representerar kontoinnehavaren.

Kontoombuden är de personer som har åtkomst till kontot och där kan utföra transaktioner, notera utsläpp eller genomföra överlämnanden.

Kontoombud

Förutsättningar och villkor

Följande handlingar ska lämnas till Energimyndigheten:

Blanketten behöver du för att vi ska få uppgifter om vilken organisation kontoombudet tillhör samt för att vi enkelt ska kunna få kontaktuppgifter till kontoombuden och kontoinnehavaren. Energimyndigheten tillhandahåller blanketten nedladdningsbar i PDF-format.

Fullmakt ska finnas för det kontoombud som inte ensam har firmatecknarrätt enligt Bolagsverkets register. Energimyndigheten tillhandahåller en mall för fullmakt som är nedladdningsbar i PDF-format.

Kopia av giltig ID-handling (pass, körkort eller ID-kort) ska vara certifierad av Notarius Publicus. Energimyndigheten kontrollerar också folkbokföringsadress för alla kontoombud. Skulle kontoombudet sakna svensk folkbokföringsadress måste bevis på fast adress bifogas.

Utdrag ur belastningsregistret behöver vi för att säkerställa att du som kontoombud inte har begått ekonomisk brottslighet. Registerutdraget beställer du från Polismyndigheten och kommer i ett kuvert till din folkbokföringsadress. Bifoga sedan det obrutna kuvertet när du skickar in dokumentationen till oss. Vi har inte möjlighet att godkänna ett utdrag från belastningsregistret i brutet kuvert.    

Alla dokument ska skickas till:
Energimyndigheten
Att: HUR-gruppen
Box 310
631 04 Eskilstuna

Alla handlingar som lämnas in till oss på Energimyndigheten ska vara på svenska eller engelska. Om originalspråket är ett annat ska dokumentet lämnas in tillsammans med en auktoriserad översättning till svenska eller engelska.

Ta bort eller lägga till ombud

Information om hur man lägger till  nya kontoombud och tar bort kontoombud

 

Kontoinnehavare

Förutsättningar och villkor  

Granskning av dokumentation gäller kontoinnehavare/företag med ett handels- och/eller persondepåkonto i den svenska delen av unionsregistret.

Följande handlingar ska lämnas till Energimyndigheten:

  • Ifylld Blankett (endast uppgifter under 1 & 4 behöver anges)
  • Bevis på identitet
  • Bevis på fast adress för kontoinnehavaren (företaget)
  • Bevis på öppet bankkonto
  • Utdrag från belastningsregister (för firmatecknare)
  • Årsredovisning (länk till årsredovisningen) 

Blanketten behöver du för att vi ska få uppgifter om vilken kontoinnehavare dokumentationen tillhör samt för att vi enkelt ska kunna få kontaktuppgifter till kontoombuden och kontoinnehavaren. Energimyndigheten tillhandahåller blanketten nedladdningsbar i PDF-format.

Utdrag ur belastningsregistret behöver vi för att säkerställa att du som står som firmatecknare för kontoinnehavare inte har begått ekonomisk brottslighet. Registerutdraget beställer du från Polismyndigheten och kommer i ett kuvert till din folkbokföringsadress. Bifoga sedan det obrutna kuvertet när du skickar in dokumentationen till oss. Vi har inte möjlighet att godkänna ett utdrag från belastningsregistret i brutet kuvert.

Här kan ni läsa vidare om vilka dokumentationskrav som gäller för dokumentation för kontoinnehavaren.   

Alla dokument ska skickas till:
Energimyndigheten
Att: HUR-gruppen
Box 310
631 04 Eskilstuna

Alla handlingar som lämnas in till oss på Energimyndigheten ska vara på svenska eller engelska. Om originalspråket är ett annat ska dokumentet lämnas in tillsammans med en auktoriserad översättning till svenska eller engelska.