Ombudsroller

I unionsregistret är det möjligt att välja olika behörighetsroller för ett ombud på ett konto. Ett konto måste alltid ha minst två behöriga ombud. Nedan förklarar vi skillnaden mellan de olika behörigheterna.

Behörigheter för ombud på konton i EU:s utsläppshandelssystem

Ombud för verksamhetsutövare som omfattas av den svenska lagen om handel med utsläppsrätter och därmed ska rapporter och överlämna utsläppsrätter tillhör dessa ombudroller, vilket är flertalet av ombuden i registret.

Initativtagare

Initiativtagare - användare med denna ombudsroll kan endast inleda processer så som transaktioner och ändringar i Betrodda kontolistan (TAL).

Godkännare

Godkännare - användare med denna ombudsroll kan endast godkänna processer så som transaktioner och ändringar i TAL. Denna ombudsroll motsvarar den tidigare rollen Extra behörigt ombud.

Initativtagare och godkännare

Initiativtagare & godkännare - användare med denna ombudsroll kan både initiera eller godkänna processer så som transaktioner och ändringar i TAL. Denna ombudsroll motsvarar den tidigare rollen Behörigt ombud.

Endast läsrättighet

Endast läsrättighet- användare med denna ombudsroll kan endast läsa i registret och kan inte utföra några transaktioner.

Vid öppnande av ett konto krävs två ombud av någon av följande kombinationer:

Initiativtagare + Godkännare

aInitiativtagare + Godkännare

Initiativtagare & Godkännare + Godkännare

b. Initiativtagare & Godkännare + Godkännare

Initiativtagare + Initiativtagare & Godkännare

c. Initiativtagare + Initiativtagare & Godkännare  

Initiativtagare & Godkännare  + Initiativtagare & Godkännare

d. Initiativtagare & Godkännare  + Initiativtagare & Godkännare

Det är även denna kombination av ombudsroller som kan genomföra en transaktion i unionsregistret.  

Konverteringen till de nya ombudsrollerna sker den 1 januari 2021

Konverteringen från de nuvarande ombudsrollerna till dessa nya roller sker automatiskt i unionsregistret. Alla Behöriga ombud kommer automatiskt att konverteras till rollen ”Initiativtagare & Godkännare”.

På konton som har ett Extra behörigt ombud kommer dessa ombud konverteras till “Godkännare” och samtidigt blir de Behöriga ombuden “Initiativtagare”.   De gamla ombudsrollerna Behörigt ombud och Extra behörigt ombud kommer försvinna från dessa konton.

Behörigheter för ombud på Kontotyper i register under Kyotoprotokollet

Ombud för persondepåkonton under Kytoprotokollet kommer bibehålla tidigare ombudsrollerna Behöriga ombud och Extra behöriga ombud.

Behörigt ombud innehar all nödvändig grundbehörighet för att kunna administrera ett konto. De kan bland annat föreslå och godkänna transaktioner och uppdatera kontoinformationen.

Extra behörigt ombud kan endast godkänna transaktioner föreslagna av behöriga ombud. Om ett Extra behörigt ombud utses på ett konto måste alla transaktioner godkännas av den rollen, inklusive överlämnandetransaktioner och transaktioner till konton på listan över betrodda konton.

Endast läsrättighet

Utöver Behöriga och Extra behöriga ombud finns också möjlighet att registrera behöriga ombud enbart med läsrättigheter på ett konto.