Roller i registret

I unionsregistret så kan ett behörigt ombud ha flera olika roller som har olika behörighet. Ett konto måste alltid ha minst två behöriga ombud. Nedan förklarar vi riktlinjerna för behörighet.

Ett behörigt ombud innehar all nödvändig grundbehörighet för att kunna administrera ett konto och kan bland annat föreslå transaktioner och uppdatera kontoinformationen.

Ett extra behörigt ombud kan endast godkänna transaktioner och tillägg i listan över betrodda konton föreslagna av behöriga ombud.

Extra behörigt ombud

Om ett extra behörigt ombud utses på ett konto måste alla transaktioner godkännas av den rollen, inklusive överlämnandetransaktioner och transaktioner till konton på listan över betrodda konton.

Ett godkännande av ett extra behörigt ombud är obligatoriskt för transaktioner från ett handelskonto till ett konto som inte är registrerat i listan över betrodda konton.

Utöver behöriga och extra behöriga ombud finns också möjlighet att registrera behöriga ombud enbart med läsrättigheter på ett konto.