Ansvarsfördelningsbeslutet

Sedan 2013 innehåller unionsregistret även registret för det så kallade ansvarsfördelningsbeslutet (ESD). Beslutet reglerar bindande utsläppsmål för alla medlemsstater för utsläpp som inte ingår i EU:s utsläppshandelssystem åren 2013-2020, till exempel transport (exklusive flyg och internationell sjöfart), uppvärmning av byggnader, jordbruk och avfallshantering.

Åtkomst till registret för ansvarsfördelningsbeslutet är begränsat till Europeiska Kommissionen som central administratör och behöriga ombud som nomineras av respektive medlemsstat. I Sverige agerar Energimyndigheten behörigt ombud för de svenska kontona i registret.

Läs mer om Ansvarsfördelningsbeslutet på Europeiska Kommissionens webbplats.