Marknadsstabilitetsreserven

Marknadsstabilitetsreserven (MSR) är en regelbaserad mekanism som möjliggör leverans av utsläppsrätter för att svara på förändringar i efterfrågan och på så sätt bibehålla balansen i EU:s utsläppshandelssystem.

Marknadsstabilitetsreserven har som mål att tillhandahålla en långsiktig lösning på den nuvarande obalansen på marknaden som är ett resultat av ett växande överskott av utsläppsrätter som har ackumulerats sedan 2009. Mekanismen ska också kunna hantera eventuella framtida obalanser.

Genom att kontrollera antalet utsläppsrätter tillgängliga på auktioner enligt reglerna i MSR så uppnås en flexibel försörjning av utsläppsrätter. Marknadsstabilitetsreserven aktiveras i januari 2019 då enheter påverkade av backloading-beslutet förs över till reserven.

Villkor

Funktionen är utformad som en objektiv och regelbaserad mekanism med automatisk justering av auktionsvolymer enligt fördefinierade villkor:

  • Utsläppsrätter motsvarande 12 % av antalet utsläppsrätter på marknaden undanhålls från auktioner och därigenom marknaden. De läggs till reserven när överskottet på marknaden överstiger 833 miljoner utsläppsrätter.
  • Tillskott upp till 100 miljoner utsläppsrätter injiceras på marknaden genom ökad auktionering. De tas från reserven om överskottet på marknaden minskar till under 400 miljoner utsläppsrätter.
  • Om överskottet av utsläppsrätter på marknaden inte minskar till under 400 miljoner, men om priset på en utsläppsrätt under mer än sex på varandra följande månader är tre gånger högre än genomsnittspriset under de två senaste åren injiceras upp till 100 miljoner utsläppsrätter på marknaden genom en ökning av auktionsvolymerna med enheter från reserven.

Hantering av obalanser

Marknadsstabilitetsreserven kommer att bibehålla överskottet av utsläppsrätter (antalet utsläppsrätter tillgängliga på marknaden) inom vissa nivåer. Det totala antalet utsläppsrätter i utsläppshandelssystemet bestäms för varje år som skillnaden mellan antalet utfärdade utsläppsrätter och antalet som använts för fullgörande. Internationella reduktionsenheter och de utsläppsrätter som redan placerats i reserven tas också med i beräkningen.

Genom att använda det totala antalet utsläppsrätter på marknaden som indikator kan obalanser som härrör från oväntad marknadspåverkan och som påverkar efterfrågan hanteras. Det här tillåter EU:s utsläppshandelssystem att upprätthålla målet att minska utsläppen på ett kostnadseffektivt och ekonomiskt effektivt sätt även om oväntade omständigheter skulle uppstå.