Internationella klimatinsatser

Energimyndigheten ansvarar för Sveriges program för internationella klimatinsatser. Målet är att utveckla det internationella klimatsamarbetet och minska de globala utsläppen av växthusgaser.