COP27 FN:s klimatmöte 2022

Den 6-18 november 2022 ägde COP27 rum i Sharm el-Sheikh, Egypten. Energimyndigheten deltog i den svenska förhandlingsdelegationen och i flera sidoevent.

Vad handlade COP27 om?

Frågan som fick mest uppmärksamhet på COP27 var den om skador och förluster, som handlar om att länder som drabbas av extremväder ska kunna få finansiering för att hantera skador på exempelvis bostäder, infrastruktur och natur. Vid mötet enades länderna om att inrätta en ny fond för skador och förluster. Exakt hur fonden ska finansieras och hur man kvalificeras för ersättning är ännu inte beslutat.

Någon överenskommelse kopplat till utsläppsbegränsningar för att kunna nå Parisavtalets långsiktiga mål om att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader nåddes inte på mötet. Förhoppningen är att utsläppsminskningar kan få större utrymme på COP28 i Dubai 2023.

Vår roll i klimatförhandlingarna

Energimyndighetens roll i den svenska förhandlingsdelegationen är främst kopplad till regelverket för Parisavtalets artikel 6, som går ut på att länder kan handla med utsläppsminskningsenheter för att nå och överträffa sina nationella klimatmål under Parisavtalet. Energimyndigheten deltog också i förhandlingar om teknikutveckling och spridning av klimatvänlig teknik.