NDC – Nationally Determined Contribution

Under Parisavtalet sätter länderna sina egna klimatmål i så kallade nationellt fastslagna klimatplaner. På engelska heter detta ”Nationally Determined Contribution” och förkortas NDC. Sverige har inget eget klimatmål under Parisavtalet, utan åtagandet bestäms av EU:s NDC. Däremot har Sverige ett eget, mer ambitiöst klimatmål om nettonoll-utsläpp 2045, som den svenska riksdagen har bestämt. Detta mål ligger utanför Parisavtalet och är alltså inte en NDC.