Rapporter och analyser

Energimyndigheten lägger regelbundet ut beställningar på rapporter och analyser av olika frågor kopplade till implementeringen av Parisavtalet, särskilt av samarbeten under dess artikel 6.

Rapporterna är oftast på engelska och finns därför tillgängliga på vår engelska webbsida Research and reports

Nyligen publicerat

Article 6 readiness in updated and second NDCs

Rapporten analyserar hur Artikel 6-samarbeten kan designas för att främja uppfyllelse av nationella åtagandeplaner - så kallade NDCer - hållbar utveckling och ökad klimatambition. Rapporten ger en bred bild av uppdaterade NDC:er i relation till kapacitet och förmåga för länder att ingå Artikel 6-samarbeten. Kopplingar mellan Artikel 6 och NDC-implementering analyseras närmare i tre fallstudier.

Article 6 readiness in updated and second NDCs