Rapporter och analyser

Energimyndigheten beställer regelbundet rapporter om och analyser av olika frågor kopplade till våra internationella klimatinsatser, särskilt samarbeten under Parisavtalets artikel 6. Dessa publiceras här.

Rapporterna är oftast på engelska och finns tillgängliga på vår engelska webbsida Research and reports