Utlysningar inom Energipilot Gotland

Inom Energipilot Gotland har tre utlysningar genomförts. Utlysningarna vände sig till målgruppen små och medelstora företag för utvecklings- och demonstrationsprojekt i syfte att nå ett transporteffektivt samhälle och robust elsystem.

Utlysningarna var kopplade till följande delområden i färdplanen:

  • Initiativ för omställning till en fossilfri transportsektor på Gotland
  • Initiativ för att accelerera omställningstakten på Gotland

Stödet riktar sig till skalbara projekt som minskar utsläppen av växthusgaser inom transportsektorn, till försörjningstrygghet och ett robust elsystem på Gotland. 

Utlysning 3 har nu stängt, och handläggning pågår.

 

Projekt som fick stöd genom Utlysning 1 Pilotlän Gotland

Hör av er direkt till Energimyndigheten om ni vill ta del av information om något av projekten.

Elektrifiering av tunga lastbilar genom smart samverkan i energisystemet
Utförare: Roma Grus

Kombinerad solparkering med lagring via tryckluft
Utförare: Universal kraft

AUSTERLAND SKAGS - ny teknik och lokal samverkan för smart energiomställning
Utförare: Nygarn Utveckling

Vätgas som energilager, infrastruktur drivmedel för elfordon och vätgasfordon
Utförare: Hydrogenfarm

Trådlös elväg och laddstation för lastbil och självkörande fordon
Utförare: Elektreon

Projekt som fick stöd genom utlysning 2 Pilotlän Gotland

Hör av er direkt till Energimyndigheten om ni vill ta del av information om något av projekten.

Energisystem för delelektrifiering av Gotlandsfärjan
Utförare: Gotland Tech Development AB

Från frityrolja till biogas – Ett cirkulärt system på Gotland för lärdom i hela landet
Utförare: Tillväxt Gotland

Effekthantering med smarta elmätare
Utförare: Electro Test Sweden AB