Panorama, en visualisering av klimatomställningen

Panorama är ett digitalt samarbetsverktyg som visualiserar klimatomställningen i Sverige. Panorama ger användaren en överblick över nuläget och vad som behöver göras för att nå de svenska klimatmålen. I verktyget finns också en möjlighet för externa aktörer att komma med förslag.

Panorama visualiserar klimatutsläppen som sker inom Sveriges gränser, hur de kan minskas, vilka styrmedel som finns på plats som exempelvis skatter eller regleringar, och information om hur omställningen går. Allt bygger på öppna data. Medan utsläpp och styrmedel är fakta, är lösningarna för hur utsläppen kan minskas och deras potential baserad på bedömningar och kommer från olika rapporter och underlag.

Panorama finns här.

Klimatpolitiska rådet, Naturvårdsverket och Energimyndigheten driver och utvecklar Panorama tillsammans. Idén till Panorama kommer från Vattenfall och ClimateView, företaget som utvecklar den molnbaserade tjänsten bakom Panorama. Även Fossilfritt Sverige har stöttat projektet i uppstartasfasen och många andra aktörer har bidragit med sin expertis.

Ett verktyg som främjar samarbete

I verktyget finns möjlighet till samarbete genom att externa aktörer kan komma med egna förslag och inspel. Exempel på inspel kan vara att föreslå styrmedel eller visa egna åtaganden och aktiviteter som bidrar till omställningen. Användarna är också välkomna att lämna synpunkter, såväl på form som innehåll.

De involverade myndigheterna har bildat en redaktion som ansvarar för att innehållet i verktyget hålls uppdaterat. Panorama är en unik plattform för samarbete och för att driva utvecklingen framåt.