Sveriges program för internationella klimatinsatser

Internationella klimatinsatser är ett viktigt komplement till nationella klimatinsatser i Sverige. För att klara målen behöver ambitiösa utsläppsminskningar i höginkomstländer kompletteras med omfattande utsläppsminskningar i medel- och låginkomstländer.

Energimyndigheten ansvarar för Sveriges program för internationella klimatinsatser. Det programmet har funnits i över tio år och beräknas totalt sett minska utsläppen av växthusgaser med mellan 30 och 40 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Programmet fokuserar på insatser inom förnybar energi, energieffektivisering och avfallshantering framför allt i låg- och medelinkomstländer. 

Världskarta som visar länder med projektKarta med markerade länder där myndigheten stödjer projekt direkt genombilaterala avtal eller indirekt genom deltagande i fonder.

 

Spridning över teknikkategorier i fondportföljen baserat på volym utsläppsminskningsenheter

Spridning över teknikkategorier i fondportföljen baserat på volym utsläppsminskningsenheter, 2017

Nya samarbetsformer

Energimyndigheten bidrar också till utveckling av nya samarbetsformer under Parisavtalet. Nya samarbetsformer behövs för att möta den ökade ambitionen om att hålla den globala temperaturökningen till väl under två grader och att göra ansträngningar för att begränsa ökningen till 1,5 grader, jämfört med förindustriell tid.