Projekt och program

Genom Sveriges program för internationella klimatinsatser har Energimyndigheten stöttat och deltagit i cirka 100 klimatprojekt. Projekten har genomförts inom ramen för FNs Clean Development Mechanism (CDM) eller Joint Implementation (JI).

Vi har eftersträvat en regional spridning bland projekten i portföljen och har därför särskilt satsat på minst utvecklade länder (MUL) och små ö-nationer stadda i utveckling (SIDS). Dessa termer används av FN för länder med en låg samhällelig och ekonomisk utveckling.  

Klimatinsatserna genomförs antingen som enskilda projekt eller i form av ett större program (Programme of Activity, PoA) där många små utsläppsminskningsinsatser, ofta med stor regional spridning, samlas in under samma administrativa paraply.

Kartan visar vilken typ av CDM- och JI-projekt som Energimyndigheten stöttat och var de finns. Klicka på ikonerna i kartan för att läsa mer om respektive projekt. Klicka på ikonen nedanför kartan för att se spridningen av projekt inom en viss teknik.

CDM/JI

Alla Projekt