Beskogningsprojekt i Kachung

Energimyndigheten har sedan 2011 avtal med ett beskogningsprojekt i Uganda. Projektet kommer att leverera utsläppsminskningar i form av upptag av 192 000 ton koldioxid.

Avskogning är ett stort och växande problem i Uganda. Men beskogningsprojektet har också fått kritik eftersom etableringen av skogsplantagen medförde att lokalbefolkningen inte längre fick samma tillgång till det statliga skogsreservatet som de tidigare haft.

När konflikten kring skogsplantagen uppmärksammades fick Energimyndigheten också uppmaningar från olika aktörer att avtalet med projektägaren Green Resources borde hävas. Energimyndigheten bedömde dock att det var mer ansvarsfullt att ställa krav på projektägaren att vidta åtgärder. Därför tecknades ett tilläggsavtal med Green Resources som omfattar flera punkter kring hållbarhet och förbättrade villkor för lokalbefolkningen.

Klimatnyttan från projektet har nu verifierats av FN och vi ser också att Green Resources, företaget som driver skogsplantagen, har arbetat mycket med att förbättra förutsättningarna och livsvillkoren för lokalbefolkningen runt skogsreservatet. Energimyndigheten har gjort egna platsbesök för att följa upp insatserna, och har tagit del av rapporter från oberoende granskare.

Under 2018 blev det klart att NORFUND, som ägs av norska staten, har gått in som delägare i Green Resources. Det innebär ökad ekonomisk styrka för att fortsätta med insatserna för att förbättra livsvillkoren för lokalbefolkningen.