Transporter

Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären och det är en stor utmaning att få Sveriges transportsektor fossilfri tills dess. Men transportsektorn är på frammarsch med både förnybara drivmedel, elektrifiering och energieffektiva fordonstekniker. Även kommuner och fastighetsägare arbetar för att få transporteffektivare och mer hållbara städer.