Energieffektiva och fossilfria fordon och farkoster

Det behövs fler energieffektiva och fossilfria fordon och farkoster med ökad möjlighet att använda förnybara drivmedel. Inom området arbetar vi med följande:

Energimärkning däck

Däck svarar för 20 procent av fordonens bränsleförbrukning och de mest energieffektiva däcken beräknas minska förbrukningen med upp till 10 procent.

Läs mer om energimärkning för däck.

Tips!

Visste du att fel lufttryck i däcken ökar bränsleförbrukningen? Rätt lufttryck i däcken är bra för klimatet, plånboken och säkerheten.

Energi- och klimatrådgivare hjälper bilister att öka däcktrycket inför semestern

Laddinfrastruktur

Fler laddfordon kräver en välfungerande laddinfrastruktur.

Energimyndigheten är nationell samordnare av laddinfrastrukturen. Vi har information om laddning på olika platser och råd till dig som ska sätta upp laddstationer.

Läs mer om laddinfrastruktur

Laddstationer

Naturvårdsverket fördelar bidrag till privatpersoner som installerar en laddstation för elbil eller laddhybridbil i anslutning till sin fastighet. Ladda-hemma-stödet ska hjälpa fler att ställa om till hållbara transporter.

Läs mer på Naturvårdsverkets hemsida.

Klimatsmarta bilar

För att göra det enklare för konsumenter att välja en så klimatmässigt bra bil finns nu ett klimatindex i den uppgraderade tjänsten bilsvar.se. Klimatindex ska ses som en fingervisning om hur just en enskild bil placerar sig på stegen jämfört med andra bilar om du skulle köpa den bilen just nu och tanka den med drivmedlet som finns på marknaden.

Bilsvar är ett samarbete mellan Konsumentverket och Energimyndigheten. Naturvårdsverket och Transportstyrelsen har bistått vid framtagandet.

Forskning

Utmaningarna är många på vägen mot en fossilfri transportsektor. För att nå dit krävs systemsyn och samverkan mellan flera olika aktörer, sektorer och discipliner.

Energimyndigheten bidrar till att ställa om till en fossilfri transportsektor genom att stödja forsknings- och innovationsprojekt inom flera kompletterande områden och med ett brett spektrum av aktörer. Utgångspunkten är att Energimyndigheten, tillsammans med akademi, näringsliv, kommuner, regioner, samt andra statliga myndigheter ska bidra till att lösa de utmaningar som finns inom transportsektorn.

Syftet är att uppnå målet om minst 70 procents minskning av växthusgasutsläppen från inrikes transporter mellan 2010 och 2030 samt målet om att Sverige senast 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären.

Inom transportforskningen prioriterar Energimyndigheten :

  • Transporteffektivt samhälle
  • Fossilfria fordon och farkoster
  • Förnybara drivmedel

Läs mer om vår transportforskning