På den här sidan hittar du vanliga frågor och svar som kan uppkomma när du ska installera en laddstation.

Vad kostar det?

Priset för en laddbox ligger på 5 000–12 000 kronor. Till detta tillkommer en installationskostnad som varierar beroende på lokala förutsättningar.

Vad ska jag tänka på innan jag installerar en laddstation?

Kan jag ladda i motorvärmaruttaget eller i eluttaget?

Idag finns inga krav på att du måste ha en laddbox för laddning för privatbruk med strömstyrkor upp till 16 ampere. Om du väljer att ladda via ett motorvärmaruttag eller vanligt eluttag istället är det dock väldigt viktigt att du anlitar ett elinstallationsföretag så en behörig elektriker kontrollerar att det är säkert att ladda via valt uttag. Elektrikern går igenom och kontrollerar att den anläggning du använder klarar av en hög belastning över lång tid. Du bör också vara noga med att kontrollera dina stickproppar och uttag för slitage, sot eller tecken på varmgång. En dedikerad laddbox till ditt laddfordon ger dock en högre säkerhet och normalt sett snabbare laddning.
Läs mer om laddstationer på Elsäkerhetsverkets webbplats.

Klarar fastighetens elsystem av en laddstation?

Troligtvis är det inga problem alls, men det kan elektrikern svara på. Laststyrning kan vara bra att fundera på redan från början så att det är förberett om fler hyresgäster vill ha en laddbox. Med laststyrning finns det möjlighet att slippa säkra upp fastigheten och därmed undvika dyrare fasta kostnader.