På den här sidan hittar du vanliga frågor och svar som kan uppkomma när du ska installera en laddstation.

Vad kostar det?

Kostnaden för en laddutrustning varierar beroende på hur snabbt det ska gå att ladda. Andra parametrar som har stor betydelse är placeringen, närheten till elförsörjning och nätets kapacitet på platsen. 

Kostnad för normalladdare 

Priset för en laddbox ligger på 5 000–12 000 kronor. Till detta tillkommer en installationskostnad som kan variera beroende på lokala förutsättningar. En laddbox är en vanlig typ av laddare för normalladdning som ofta har två laddningspunkter och som sätts upp på väggen eller på en stolpe i anknytning till bilens parkering. 

Kostnad för en snabbladdare 

Kostnaderna för en fullstor snabbladdare kan variera. Att etablera en snabbladdare kan kosta mellan 350 000 kronor och 800 000 kronor. Genom att välja en strategiskt bra plats för snabbladdningsstationen kan högre kostnader undvikas och/eller intäkterna maximeras. 

Vad ska jag tänka på innan jag installerar en laddstation?