Installera en laddstation vid din fastighet

Den här sidan vänder sig till dig som är fastighetsägare och vill installera en laddstation vid din fastighet. Hur gör jag för att installera en laddstation? Och vad behöver jag tänka på? Här har vi samlat de viktigaste frågorna inför investeringen.

Så här gör du för att installera en laddstation

 1. Få markägarens tillstånd
  Kontrollera vem som är markägare om du själv inte äger marken. Kom överens med markägaren och se till att du har tillstånd att installera laddare på den tilltänkta platsen.
 2. Behöver du bygglov?
  Ta kontakt med kommunen och få reda på om de har specifika bestämmelser kring bygglov för laddstationer. I de flesta fall behövs inget bygglov men ett tillhörande väderskydd/tak kräver bygglov.
 3. Ta reda på var det finns elanslutning
  Ta kontakt med elnätsbolaget för att se var det finns el i närheten. Beställ elnätsanslutning till laddningsstationen om det behövs.
 4. Välj återförsäljare
  Ta in offerter från flera återförsäljare – pris och utbud kan variera kraftigt. Det finns också företag som sköter både upphandling och installation. Där får du hjälp med allt från hårdvara till skyltning, väderskydd och driftsättning.

Så mycket kostar det 

 Kostnaden för en laddningsutrustning varierar beroende på hur snabbt det  ska gå att ladda. Andra parametrar som har stor betydelse är placeringen,  närheten till elförsörjning och nätets kapacitet på platsen.

Priset för en laddbox ligger på 5 000–12 000 kronor. Till detta tillkommer en installationskostnad som kan variera beroende på lokala förutsättningar.     

Att tänka på innan du installerar en laddstation

 1. Kom överens med alla inblandade aktörer
  Vem som äger laddstationen kan variera. Ofta måste flera olika aktörer komma överens. Om du till exempel vill installera en publik laddstation på en offentlig plats äger ofta kommunen marken och elnätsbolaget står för elnätet – medan du som fastighetsägare ska äga själva laddutrustningen. Utöver dessa aktörer finns det ofta ett parkeringsbolag som har hand om bevakning av parkeringsplatsen.
 2. Installera inte för hög effekt
  Tänk på hur du använder ditt fordon innan du bestämmer hur hög effekt du ska installera. Att installera för hög effekt i onödan kan medföra ytterligare kostnader som till exempel att du måste abonnera på högre effekt eller högre pris för utrustningen. Överväg om laststyrning är ett alternativ för att undvika extra kostnader för ett ökat effektabonnemang.
 3. Välj typ av laddning:
  • Normalladdning – Laddning med en effekt på högst 22 kilowatt. Exempelvis den laddning som normalt sker i hemmet under natten eller på arbetsplatsen under dagen. De flesta fastighetsägare väljer att sätta upp laddare för normalladdning. 
  • Snabbladdning – Laddning med en effekt på mer än 22 kilowatt. En laddstation med en 3-fas och 32 A anslutning anses som en laddstation för snabbladdning enligt EU:s klassificering. Snabbladdare finns ofta utmed större vägar och gör det möjligt att ladda exempelvis medan man stannar för att äta. Något att fundera på när man etablerar snabbladdning är att man vanligtvis inte stannar för att ladda utan man laddar när man ändå stannar eftersom det tar längre tid att ladda än att tanka ett bränsle.
 4. Välj kontakt
  Bestäm vilka kontakter du ska erbjuda. EU har bestämt att typ 2-kontakten ska vara standard för växelströmsladdning, samt att CCS-kontakten ska vara standard för likströmsladdning. Följer du dessa standarder gör du rätt.
 5. Välj utrustning
  Bestäm om din laddstation:
  • ska vara uppkopplad,
  • ska ha en fast kabel eller ladduttag behöver väderskydd,
  • behöver påkörningsskydd,
  • ska ha belysning,
  • ska ha laststyrning,
  • ska ha en inbyggd betallösning.
 6. Välj hur och vem som ska få tillgång till laddstationen
  Bestäm vem som ska få tillgång till laddplatserna och hur– med till exempel kod, tagg, app eller kortläsare.
 7. Välj betalningsalternativ
  Det finns flera olika betalningsalternativ, inklusive bankkort, sms-lösningar och olika abonnemangsformer. Om du inte vill hantera betalningslösningen själv kan du anlita en laddoperatör som sköter detta. En laddoperatör är ett tjänsteföretag som erbjuder drift, underhåll och andra tjänster. En laddoperatör kan mäta elförbrukningen och debitera användaren.

Kan jag ladda i motorvärmaruttaget eller i eluttaget?

Idag finns inga krav på att du måste ha en laddbox för laddning för privatbruk med strömstyrkor upp till 16 ampere. Om du väljer att ladda via ett motorvärmaruttag eller vanligt eluttag istället är det dock väldigt viktigt att du anlitar ett elinstallationsföretag så en behörig elektriker kontrollerar att det är säkert att ladda via valt uttag. Elektrikern går igenom och kontrollerar att den anläggning du använder klarar av en hög belastning över lång tid. Du bör också vara noga med att kontrollera dina stickproppar och uttag för slitage, sot eller tecken på varmgång. En dedikerad laddbox till ditt laddfordon ger dock en högre säkerhet och normalt sett snabbare laddning.
Läs mer om laddstationer på Elsäkerhetsverkets webbplats.

Klarar fastighetens elsystem av en laddstation?

Troligtvis är det inga problem alls, men det kan elektrikern svara på. Laststyrning kan vara bra att fundera på redan från början så att det är förberett om fler hyresgäster vill ha en laddbox. Med laststyrning finns det möjlighet att slippa säkra upp fastigheten och därmed undvika dyrare fasta kostnader. 

Fler vanliga frågor och svar