Så kan en kommun bidra till utvecklingen av laddinfrastruktur

Den här sidan riktar sig till dig som representerar en kommun som vill vara med och bidra till fossilfri samhällsutveckling. Intresset för elbilar och laddhybrider ökar ständigt och varje kommun kan hjälpa till genom att skapa möjligheter till fler laddstationer.

Det finns olika sätt för en kommun att erbjuda laddning både till kommunanställda och medborgare.

 1. Installera laddare till kommunens egna fordon.
  I regel räcker det med möjlighet till laddning där elbilen eller laddhybriden parkerar på natten för att den ska bli fullt användbar. 
 2. Se till att de kommunalt ägda bostadsbolagen erbjuder laddning till sina hyresgäster.  
  Kommunen har stora möjligheter att bidra till omställningen av transportsektorn genom att möjliggöra laddning hemma för de som bor i flerfamiljshus. Kommunalt ägda bostadsbolag kan därför se till att erbjuda laddning till sina hyresgäster.
 3. Kommunala parkeringsbolag ger möjlighet till laddning i sina egna parkeringshus eller parkeringsytor.
  Vid kommunens parkeringsplatser kan det finnas möjlighet att ladda sitt fordon men det kan även finns möjlighet att hyra månadsparkering för de som bor i lägenhet eller arbetar i området.

  Ett relativt enkelt sätt att tillgängliggöra laddning är att installera laddare till exempel i garage eller utmed husväggar. Om fordonen flyttas bort från den direkta gatumiljön, till exempel till garage, får man på sikt en trevligare gatumiljö med färre parkerade bilar och mer plats för annat. Att placera ut laddare i gatumiljö är både dyrt och dessa är ofta i vägen för utryckningsfordon och exempelvis snöröjning. Parkeringsgaragen i stadsmiljö är naturliga att tidigt förse med laddmöjligheter.   

Kommunen kan överlåta mark till marknadens aktörer

Laddning på kommunal mark kan vara aktuell också för andra aktörer och här behöver kommunen upprätta en process för markupplåtelseavtal med laddoperatörer.

Läs mer

Ansök om att etablera nya laddplatser för elbil - Stockholms stad 

Publikation - Ladda för framtiden – ladd­infra­struktur för elfordon | SKR

Rapport - Analys och förslag för bättre tillgång till laddinfrastruktur för hemmaladdning oavsett

Vem ska driva och underhålla laddinfrastrukturen?

För laddning av den egna fordonsflottan krävs ofta ingen laddoperatör, utan här kan den vanliga fastighetsdriften sköta drift och underhåll.   

Ett alternativ är att anlita en laddoperatör vilket är ett tjänsteföretag som erbjuder drift, underhåll och andra tjänster kopplade till laddinfrastruktur. En laddoperatör kan mäta elförbrukningen och debitera användaren.

Får kommunen sälja el?

Kommunen bedöms idag kunna sälja el både som förvaltning och i de kommunala bolagen, men villkoren för detta är olika.

Läs mer om detta i rapporten på sida 56-57 och bilaga 5.

Rapport - Analys och förslag för bättre tillgång till laddinfrastruktur för hemmaladdning oavsett boendeform ER 2021:24

Fler vanliga frågor och svar