Nationell samordning av laddinfrastruktur

Regeringen har gett Energimyndigheten i uppdrag att vara nationell samordnare för laddinfrastruktur.

Uppdraget innebär att Energimyndigheten ska samordna stöd till laddinfrastruktur och att informera om laddstationers placering.

I förhållande till Klimatklivet som erbjuder stöd till utbyggnad av laddinfrastruktur ska Energimyndigheten:

  • Vägleda och ge expertstöd till länsstyrelser och till Naturvårdverket som ansvarar för Klimatklivet
  • Lämna uppgifter om regional fördelning och prioriteringar till Naturvårdsverket inför varje beslutsomgång.
  • Göra uppföljning och utvärdering av beviljade åtgärder och dess regionala spridning.
  • Genomföra samordningsinsatser för att höja kunskapen om elfordon och laddinfrastruktur samt möjliggöra erfarenhetsutbyte.

Budget

Uppdraget pågår under perioden 2015-2018. Energimyndigheten har fått 1,5 miljoner kronor för 2015 och 3 miljoner kronor för 2016 för att genomföra uppdraget.