Här hittar du en lista med förklaringar på begrepp med koppling till laddning, elbilar och andra laddfordon. 

Bränslecellsfordon

Ett elfordon som har en bränslecell istället för förbränningsmotor.

Elbil

En bil som enbart drivs av el och laddar sitt batteri från elnätet. Den engelska motsvarigheten är Battery Electric Vehicle (BEV).

Elfordon

Samlingsbegrepp för fordon som på något sätt kan drivas med en elmotor till exempel laddfordon, hybridfordon och bränslecellsfordon.