Här hittar du en lista med förklaringar på begrepp med koppling till laddning, elbilar och andra laddfordon. 

Hybridfordon 

Hybridfordon – fordon som kan inte laddas med el från elnätet. Drivs främst av en förbränningsmotor samt av en elmotor med ett batteri som laddas med bromsenergi (på engelska Hybrid Electric Vehicle, HEV).

 

Icke-publik laddning 

Laddning vid en laddstation som inte är tillgänglig för alla. Laddstationen kan vara placerad vid en bostad eller vid en arbetsplats.