Här hittar du en lista med förklaringar på begrepp med koppling till laddning, elbilar och andra laddfordon. 

Laddbox 

En laddutrustning som monteras på vägg eller på en stolpe. Laddboxar finns med fast laddkabel monterad eller med ett uttag där du kan koppla in fordonets egen laddkabel.

Laddeffekt

Den mängd energi per tidsenhet som överförs vid laddning av ett laddfordon, från elnät till fordonets batteri. Enheten för laddeffekt är kilowatt, kW.

Laddfordon

Ett begrepp som innefattar fordon som kan laddas från elnätet, som elbilar och laddhybrider.


Laddhybrid

Ett fordon som kan ladda batteriet från elnätet men som också har ett annat bränsle till exempel diesel eller bensin. Kallas också för plug-in-hybrider (på engelska Plug-in Hybrid Electric Vehicle, PHEV).

 

Laddinfrastruktur

Ett samlingsbegrepp för teknisk utrustning för laddning av laddfordon.


Laddningspunkt

Ett eluttag där möjlighet finns att ansluta ett laddfordon för laddning eller mer formellt ett gränssnitt där ett fordon i taget kan laddas eller där ett batteri på ett fordon i taget kan bytas ut.

 

Laddoperatör

En laddoperatör är ett tjänsteföretag som erbjuder drift, underhåll och andra tjänster. En laddoperatör kan mäta elförbrukningen och debitera användaren. 


Laddstation

Geografisk plats med möjlighet till laddning. Består av en eller flera laddningspunkter där du kan ladda ett eller flera fordon.


Laddutrustning/laddare

En teknisk utrustning som har en eller flera laddningspunkter för att ladda ett eller flera laddfordon.


Laststyrning

Laststyrning eller lastbalansering innebär att minska eller jämna ut effektbehovet. Man kan antingen styra effekten som laddutrustningen ger laddfordonet alternativt styra effekten på andra elförbrukare i fastigheten. Laststyrning kan ofta väljas till som funktion i laddutrustningen.

Normalladdning

När ett fordon laddas med en effekt på lägst 3,7 kilowatt och högst 22 kilowatt.