Här hittar du en lista med förklaringar på begrepp med koppling till laddning, elbilar och andra laddfordon. 

Vätgasfordon

 Ett elfordon som har en bränslecell istället för förbränningsmotor.