Stöd att söka

Ekonomiskt stöd för att uppföra en laddstation finns för både privatpersoner och för företag och offentliga organisationer. Här finns information om vilka stöd som finns att söka.

För publik laddinfrastruktur

Klimatklivet - lokala klimatinvesteringar

En publik laddningsstation är tillgänglig för allmänheten och står placerad där vem som helst kan ladda bilen, till exempel utmed landsvägar, i allmänna parkeringshus, vid köpcentrum, vid infartsparkeringar eller resecentrum. Investeringsstöd för publika laddningsstationer söks via Klimatklivet.

Mer information om Klimatklivet på Naturvårdsverkets webbplats.

Finansiellt stöd inom ramen för Fonden för ett sammanlänkat Europa (TEN-T-finansiering)

Trafikverket har regeringens uppdrag att koordinera alla ansökningar om stöd från Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF) avseende transport som upprättas av svensk aktör, eller där svensk aktör ingår i en ansökan som upprättas av utländsk aktör.

Mer information om stödet på Trafikverkets webbplats.

Statligt stöd för hållbara stadsmiljöer - stadsmiljöavtal

Kommuner och landsting kan söka stöd för att främja hållbara stadsmiljöer, så kallat stadsmiljöavtal, enligt förordningen SFS 2015:579. Stödet uppgår till två miljarder kronor under perioden 2015-2018.

Mer information om stadsmiljöavtal på Trafikverkets webbplats.

För organisationer (bostadsrättsföreningar, fastighetsägare med mera)

Genom Naturvårdsverket finns det ett särskilt investeringsstöd som riktar sig till organisationer, företag, kommuner, stiftelser, samfälligheter och föreningar som vill installera laddningspunkter som ska användas av dem själva.

Mer information för organisationer på Naturvårdverkets webbplats.

För privatpersoner

ROT-avdraget

Privatpersoner kan söka ROT-avdrag för att installera en laddstation vid bostaden.

Läs mer om ROT-avdraget på Skatteverkets webbplats.

Bidrag för att installera laddstation

Naturvårdsverket fördelar bidrag till privatpersoner som installerar en laddstation för elbil eller laddhybridbil i anslutning till sin fastighet.

Läs mer om stödet på Naturvårdsverkets hemsida.