Stöd att söka

Ekonomiskt stöd för att uppföra en laddstation finns för både privatpersoner och för företag och offentliga organisationer. Här finns information om vilka stöd som finns att söka.

För företag, bostadsrättsföreningar, organisationer, stiftelser, kommuner och landsting (ej privatpersoner)

Klimatklivet - lokala klimatinvesteringar

Sedan 2015 finns ett statligt stöd att söka för företag, bostadsrättsföreningar, organisationer, stiftelser, kommuner och landsting som vill investera i laddinfrastruktur. Det statliga stödet för laddinfrastruktur söks inom ramen för Klimatklivet – lokala klimatinvesteringar via Naturvårdsverket. Under perioden 2015-2018 finns cirka 2 miljarder kronor avsatta till stödet.

Mer information om Klimatklivet på Naturvårdsverkets webbplats.

Finansiellt stöd inom ramen för Fonden för ett sammanlänkat Europa (TEN-T-finansiering)

Trafikverket har regeringens uppdrag att koordinera alla ansökningar om stöd från Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF) avseende transport som upprättas av svensk aktör, eller där svensk aktör ingår i en ansökan som upprättas av utländsk aktör.

Mer information om stödet på Trafikverkets webbplats.

Statligt stöd för hållbara stadsmiljöer - stadsmiljöavtal

Kommuner och landsting kan söka stöd för att främja hållbara stadsmiljöer, så kallat stadsmiljöavtal, enligt förordningen SFS 2015:579. Stödet uppgår till två miljarder kronor under perioden 2015-2018.

Mer information om stadsmiljöavtal på Trafikverkets webbplats.

För privatpersoner

ROT-avdraget

Privatpersoner kan söka ROT-avdrag för att installera en laddstation vid bostaden.

Läs mer om ROT-avdraget på Skatteverkets webbplats.

Bidrag för att installera laddstation

Naturvårdsverket fördelar bidrag till privatpersoner som installerar en laddstation för elbil eller laddhybridbil i anslutning till sin fastighet.

Läs mer om stödet på Naturvårdsverkets hemsida.

Bidrag för elcykel, elmoped och elmotorcykel

Naturvårdsverket fördelar bidrag till privatpersoner som köpt ett elfordon exempelvis elcykel, elmoped och elmotorcykel.

Läs mer om stödet på Naturvårdsverkets hemsida.