Stöd att söka

Ekonomiskt stöd för att uppföra en laddstation finns för både privatpersoner och för företag och offentliga organisationer. Här finns information om vilka stöd som finns att söka.

Publik laddinfrastruktur

Klimatklivet - lokala klimatinvesteringar

En publik laddningsstation är tillgänglig för allmänheten och står placerad där vem som helst kan ladda bilen, till exempel utmed landsvägar, i allmänna parkeringshus, vid köpcentrum, vid infartsparkeringar eller resecentrum. Investeringsstöd för publika laddningsstationer söks via Klimatklivet.

Klimatklivet (naturvardsverket.se)

Fonden för ett sammanlänkat Europa

Trafikverket har regeringens uppdrag att koordinera alla ansökningar om stöd från Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF) avseende transport som upprättas av svensk aktör, eller där svensk aktör ingår i en ansökan som upprättas av utländsk aktör.

Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF) (trafikverket.se)

Statligt stöd för hållbara stadsmiljöer - stadsmiljöavtal

Kommuner och regioner kan söka stöd för att främja hållbara stadsmiljöer, så kallat stadsmiljöavtal, enligt förordningen (2015:579) om stöd för att främja hållbara stadsmiljöer.

Bidrag för hållbara stadsmiljöer – stadsmiljöavtal (trafikverket.se)

För organisationer (bostadsrättsföreningar, fastighetsägare med mera)

Genom Naturvårdsverket finns det ett särskilt investeringsstöd som riktar sig till organisationer, företag, kommuner, stiftelser, samfälligheter och föreningar som vill installera laddningspunkter som ska användas av dem själva.

Bidrag för laddningsstationer som används av organisationer (naturvardsverket.se)

För privatpersoner

Grön teknik

Om du ska installera grön teknik kan du få skattereduktion för kostnaden för arbete och material. Installation av laddningspunkt till elfordon kan skattereduktion ges med 50 procent av kostnaden för arbete och material.

Grön teknik (skatteverket.se)