Laddinfrastruktur i Sverige

Sverige har över 4 200 laddstationer och drygt 27 200 laddningspunkter för elbilar. Med fler laddbara fordon på vägarna ökar behovet av en välfungerande laddinfrastruktur, både publika som icke-publika laddstationer.

En välfungerande laddinfrastruktur för laddbara fordon är grundläggande för omställningen till en elektrifierad transportsektor och därmed ett minskat behov av fossila bränslen. Energimyndigheten har därför fått ett regeringsuppdrag som innebär att vi ärnationell samordnare för laddinfrastruktur.

Nationell samordning för laddinfrastruktur

Uppdraget innebär att Energimyndigheten ska samordna stöd till laddinfrastruktur och att informera om laddstationers placering. 

Parkera och ladda fordon

Fördelen med ett laddfordon är att du kan ladda bilen när den ändå står parkerad. Eftersom privatägda bilar står parkerade en stor del av tiden lämpar det sig att ladda bilen där den normalt står parkerad. För privatpersoner är det vanligtvis vid hemmet medan laddning för företagsbilar sker ofta vid företagets parkering.

Laddning för allmänheten eller särskild plats

En laddstation kan placeras så att allmänheten får tillgång till den, en så kallad publik laddstation. Laddstationer kan också installeras på exempelvis enskilda parkeringsplatser som endast boende i det närliggande huset får använda. 

  • Publik laddning: En laddstation som är tillgänglig för vem som helst att använda, exempelvis längs landsvägar, i parkeringshus, vid köpcentrum, vid infartsparkeringar eller resecentrum.
  • Icke-publik laddning: En laddstation som är placerad vid bostaden eller vid arbetsplatsen och används huvudsakligen av de boende eller de som arbetar där. Vissa icke-publika laddstationer erbjuder dock publik laddning under vissa tider och klassas då som semi-publika.

Huvuddelen av överförd energi sker vid icke-publika, i många fall enskilda parkeringsplatser. Därför är det viktigt att utrusta dessa parkeringsplatser med laddmöjligheter för att öka antalet laddfordon.

Att ha publika laddstationer är viktigt för att uppnå en hög andel laddfordon, skapa förtroende för laddfordon och främja god rörlighet. Det är dock viktigt att komma ihåg att publik laddning bara utgör en mindre del av den totala laddade energin som behövs för din bil och bör ses som ett komplement till icke-publik laddning. 

Anpassa laddeffekt efter ändamål

Det finns två typer av laddeffekter: normalladdning (mindre än 22 kW) och snabbladdning (mer än 22 kW). Det är viktigt att installera laddstationen med rätt laddeffekt baserat parkeringstiden för bilen.

Icke-publika laddstationer

Vid hemmet eller företagsparkeringen, där bilen kan stå över natten/dagen, är det tillräckligt med normalladdning. 

Publika laddstationer

För publika laddstationer kan behovet av laddeffekt variera beroende på parkeringsplatsens syfte och hur länge fordonen väntas stå parkerade.

Vid knutpunkter för kollektivtrafik kan fordon exempelvis stå parkerade i över 8 timmar vilket gör att normalladdning lämpar sig bäst.

Ju kortare tid fordonet väntas stå parkerat desto mer motiverat är en högre laddeffekt. Oftast används laddstationer med snabbladdning endast när fordonet färdas en längre sträcka.